Registrácia  Zabudnuté heslo

Prihlasovacie meno alebo email:
Prihlasovacie heslo:

Protikorózna ochrana inižinierskych sietí | Ponuka a služby

 Diagnostika stavu
  izolácie

 1. vonkajšia diagnostika stavu podzemných potrubných systémov z hľadiska PKO:
        - oceľových VTL, STL i NTL plynovodov, 
        - ropovodov, 
        - vodovodov 
        - iných produktovodov
 2. geodetické zameranie objektov PKO pomocou družicového systému GPS (chyby izolácie, armatúry, kontrolné meracie objekty, SKAO a anódové uzemnenia, ...)
 3. riešenie špeciálnych problémov v PKO na VTL systémoch i miestnych potrubných sieťach, hlavne v oblastiach s bludnými prúdmi, posúdenie správnej činnosti a nastavenie EPD, v kompresorových staniciach monitorovanie okamžitého stavu a riadenie systému PKO, posúdenie prítomnosti alebo možnosti vzniku tzv. „vodíkovej“ korózie, ďalej komplexné meranie a kategorizácia chráničiek podľa poradia z hľadiska bezpečnosti prevádzky (dôležitosti zásahu), návrh a riešenie problémov s nevyhovujúcimi chráničkami, meranie kvality izolačných spojov, určenie zostatkovej životnosti anódových uzemnení, a pod.
   

 Výtýčenie

 1. vyhľadanie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí
        - kovových plynovodov,
        - kovových vodovodov,
        - elektrických vedení,
 2. geodetické zamieranie trasy a vyhotovenie mapových podkladov
picleftrightclose