Registrácia  Zabudnuté heslo

Prihlasovacie meno alebo email:
Prihlasovacie heslo:

Individuálna ponuka služieb v oblasti protikoróznej ochrany

 Vývoj a iné služby

 1. vývoj a výroba zariadení PKO, pomôcok, meracích sônd, elektród a prístrojov pre diagnostiku stavu protikoróznej ochrany potrubných systémov (zemné KVO, snímače na meranie polarizačného potenciálu, prenosné elektródy Cu/CuSO4, zariadenia na kontrolu presnosti elektród Cu/CuSO4, skúšobné kovové vzorky (meracie kupóny), prístroje pre meranie kvality chráničiek a izolačných spojov, riadené i neriadené usmerňovače pre PKO MS rôznych výkonov navrhnuté pre konkrétne prevádzkové podmienky, atď.)
 2. iné služby v oblasti aktívnej PKO úložných zariadení:
  1. dodávka materiálov a zariadení pre PKO, prístrojov pre diagnostiku stavu PKO úložných zariadení (anódy FeSi, galvanické anódy, elektródy Cu/CuSO4, snímače na meranie ohrozenia tzv. „vodíkovou“ koróziou, usmerňovače pre SKAO, prepäťové ochrany, prístroje pre meranie potenciálu, prúdu, odporu, pH prostredia, zdanlivého merného odporu pôdy, presné kalibračné prístroje, atď...)
  2. opravy elektrických zariadení a meracích prístrojov pre PKO (aj zahraničných), opravy usmerňovačov SKAO, a pod.
  3. zabezpečenie schvaľovania a certifikácií v prípade dovozu zahraničných výrobkov a náhradných dielov pre zariadenia PKO
  4. iné nešpecifikované činnosti a služby v oblasti KAO na základe požiadavky zákazníka stroje, atď...)
  5. opravy elektrických zariadení a meracích prístrojov pre PKO (aj zahraničných), opravy usmerňovačov SKAO, a pod.
  6. zabezpečenie schvaľovania a certifikácií v prípade dovozu zahraničných výrobkov a náhradných dielov pre zariadenia PKO
  7. iné nešpecifikované činnosti a služby v oblasti KAO na základe požiadavky zákazníka
picleftrightclose