Registrácia  Zabudnuté heslo

Prihlasovacie meno alebo email:
Prihlasovacie heslo:

Stratégia

  • zabezpečenie vysokej kvality výrobkov a služieb vysokou špecializáciou a kvalifikáciou zamestancov
  • vytvorenie vlastného know – how a imidžu firmy
  • sledovanie vývoja vo svete v oblasti technickej legislatívy, výskumu materiálov a technológií
  • obojstranne výhodná spolupráca s domácimi i zahraničnými firmami a inštitúciami
  • vlastný vývoj a výroba zariadení so zameraním na neustále zvyšovanie kvality a úžitkových hodnôt
  • využitie vlastných skúseností z prevádzky a údržby inštalovaných zariadení pri vývoji a zdokonalení vyrábaných výrobkov
  • flexibilita a rýchla adaptácia ku zmenám požiadaviek zákazníka
  • prísne dodržiavanie ekologických predpisov na ochranu životného prostredia
  • dôsledné dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, platných noriem STN, PTN, vnútropodnikových predpisov zákazníka, ako aj noriem kvality ISO radu 9000 resp. ISO 14001

 


 

 Charakteristika
 Ciele

 

picleftrightclose